Kotizacije

KOTIZACIJE

-

Kotizacija

Do 15.05.2021.

Sudionik

1.000,00 HRK

Specijalizant

500,00 HRK

Citotehnolog

500,00 HRK

Sponzorsko osoblje

700,00 HRK

 

Kotizacija

Do 15.05.2021.

Od 16.05.2021. i na dan održavanja

Od 01.01.2021. i na dan održavanja

Sudionik

1.000,00 HRK

1.000,00 HRK

Specijalizant

500,00 HRK

500,00 HRK

Citotehnolog

500,00 HRK

500,00 HRK

Sponzorsko osoblje

700,00 HRK

700,00 HRK

 

Registracija će se smatrati potpunom ukoliko su i prijava i uplata zaprimljene do navedenih rokova. U slučaju da prijava i uplata nisu zaprimljene do navedenih rokova, obračunat će se sljedeći važeći iznos kotizacije.

Kotizacija uključuje:

Važno: rok za prijavu i plaćanje: 10.05.2021.

VAŽNO: Registrirane sudionike kojima je već ranije uplaćena kotizacija po prethodnoj cijeni molimo da se jave organizatoru uz prijedlog da se razlika preraspodjeli na nove raspoložive sudionike ili na već registrirane, ali bez uplaćene kotizacije.

 

 

IDI NA PRIJAVU ZA DOGAĐAJ