Program događanja

Program

Veličina programa: 0.69 MB. Posljednji put je ažuriran: 04.05.2021., u 11:54 sati.

PROGRAM DOGAĐANJA | PREUZIMANJE

Program će biti postavljen uskoro.

 

Teme

Citologija vrata maternice, HPV testiranje i biomarkeri
Citologija endometrija, jajnika, jajovoda i peritonealne šupljine
Citologija vulve i anusa
Citologija limfnih čvorova i hematocitologija
Molekularna dijagnostika i citogenetika na citološkim uzorcima
Protočna citometrija u hematologiji i imunologiji
Citologija pluća i prediktivni biljezi
Citologija izljeva i međunarodna terminologija
Citologija endoskopski vođenih punkcija - EUS/EBUS
Citologija jetre i pankreatobilijarnog sustava
Citologija štitnjače
Citologija slinovnica i Milanska klasifikacija
Citologija glave i vrata
Citologija dojke i Yokohama klasifikacija
Citologija urina i Pariška klasifikacija
Pedijatrijska citologija
Citologija mekih tkiva
Kontrola i osiguranje kvalitete u citologiji
Imunocitokemija – primjena i validacija
Uloga citotehnologa u eri novih tehnologija
Slobodna priopćenja

 

Predavači

Ashish Chandra (Ujedinjeno Kraljevstvo)
Giovanni Negri (Italija)
Philippe Vielh (Francuska)
Ljube Ivkovski (Sjeverna Makedonija)
Margareta Strojan - Fležar (Slovenija)
Alenka Repše - Fokter (Slovenija)
Irena Srebotnik - Kirbiš (Slovenija)