PRIJAVA INFO   PRIJAVA ZA DOGAĐAJ   SAŽETAK INFO   PRIJAVA SAŽETAKA

6. HRVATSKI KONGRES KLINIČKE CITOLOGIJE
3. HRVATSKI SIMPOZIJ ANALITIČKE CITOLOGIJE
4. HRVATSKI SIMPOZIJ CITOTEHNOLOGIJE

13.-15.05.2021.
VIRTUALNI KONGRES

 

ORGANIZATORI

Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za kliničku citologiju
Sekcija za analitičku citologiju
Hrvatska udruga citotehnologa

 

POKROVITELJ

Europska federacija citoloških društava (EFCS)